Acts America

World Missions

Reaching Europe

Przebudzenie świętości i mocy. Druga Konferencja w Polsce 2010

This text will be replaced

Informacja

  • Organizowanych przez: Chrześcijańska Misja Pentekoste pod przewodnictwem Kamil Hałambiec.
  • 3 wiadomośc

Message Information

  • Organized by: Christian Mission Pentecost under the leadership of Kamil Hałambiec.
  • 3 Messages Total

Travel Itinerary from the Second Poland Trip

Full country map.

Close-up View.

More Information

Pastor Kamil Halambiec

Kamil Halambiec